2321058200 Κομνηνών 7, Σέρρες tziorachr@gmail.com
hero image

Τζιώρα Χρυσάνθη
Δικηγόρος - Γραφολόγος


 

Γραφολογία είναι η μελέτη της ψυχοσύνθεσης του ατόμου μέσω της γραφής του. Αποκαλείται «επιστήμη παρατηρήσεως» και διέπεται από αυστηρούς κανόνες και αρχές.

Η γραφή είναι αποτέλεσμα πολύπλοκων λειτουργιών του εγκεφάλου. Ειδικότερα, η γραφική κίνηση βρίσκεται κάτω από την άμεση επιρροή του κεντρικού νευρικού συστήματος, που περιλαμβάνει τον εγκέφαλο, την παρεγκεφαλίδα και τον νωτιαίο μυελό.

Επομένως το όργανο, που γράφει (χέρι, πόδι, στόμα κλπ), είναι πομπός μηνυμάτων του συγκεκριμένου ατομικού κεντρικού νευρικού συστήματος και της κατάστασης, που εκείνη την στιγμή αυτό βρίσκεται. Κατά συνέπεια, οι κινήσεις που παράγονται ακολουθούν τις εντολές που δίνονται από το συνειδητό και το ασυνείδητο, των οποίων οι συνδυασμοί είναι απειράριθμοι και μοναδικοί για τον κάθε έναν από μας.

Δεν υπάρχουν δύο όμοιες γραφές, γιατί δεν υπάρχουν δύο όμοιοι άνθρωποι. 
Κάθε γραφή  αποτελείται από ένα σύνολο σημείων, που η αναγνώρισή τους, η σωστή ερμηνεία και ο συνδυασμός τους συνθέτουν τη μοναδικότητα της προσωπικότητας του γράφοντος.

Συμπέρασμα όλων αυτών είναι ότι η γραφή και η υπογραφή κάθε ατόμου είναι ΜΟΝΑΔΙΚΗ, αποτελεί την φυσική του ταυτότητα και την αποτύπωση της γενετικής κατασκευής και ψυχοσωματικής και πνευματικής κατάστασής του, που ποτέ δεν μπορεί να ταυτισθεί με την γραφή και την υπογραφή άλλου ατόμου.

Με βάση αυτήν το δεδομένο, της μοναδικότητας και αποκλειστικότητας της γραφής, ο γραφολόγος είναι δυνατόν να διαπιστώσει την γνησιότητα ή όχι ενός κειμένου ή μιας υπογραφής, αρκεί να συντρέχουν οι απαραίτητες προϋποθέσεις, σχετικά με το κρινόμενο και το συγκριτικό υλικό.

Η δικηγόρος Τζιώρα Χρυσάνθη ειδικεύεται στην γραφολογία, προσφέρει μια σειρά υπηρεσιών -από το γραφείο της που έχει έδρα στην οδό Κομνηνών 7 στις Σέρρες- και μπορούν να συνοψιστούν στις παρακάτω.Υπηρεσίες
Με επαγγελματισμό, υπευθυνότητα και αξιοπιστία, βασιζόμενη στην τεχνογνωσία αλλά και στην αποκτηθείσα εμπειρία.

 

 • Γραφολογική εξέταση πάσης φύσεως εγγράφων και αναγνώριση γνησιότητας ή μη της γραφής και υπογραφής επί αυτών.
 • Διακρίβωση προέλευσης γραφής και υπογραφών.
 • Εξέταση διαθηκών και διακρίβωση γνησιότητας τους ή μη καθώς και οποιονδήποτε άλλων θεμάτων ανακύπτουν γύρω από αυτές, που άπτονται του κειμένου, της υπογραφής του χαρτιού επί του οποίου έχουν συνταχθεί, της μελάνης, τυχόν αντικειμενικών ευρημάτων πλαστότητας- νόθευσης εγγράφου.
 • Εξέταση ανώνυμων επιστολών και σημειωμάτων με σκοπό την αποκάλυψη του συντάκτη αυτών.
 • Δυνατότητα μικροφωτογράφισης εγγράφων και εκτός εργαστηρίου, με ειδική ψηφιακή φωτογραφική μηχανή, με χρήση ειδικού φακού macro και χρήση ειδικών φίλτρων (UV, IR) καθώς και επιτόπιας εξέτασης με ψηφιακό μικροσκόπιο ισχυρού εύρους μεγέθυνσης και με υπέρυθρες και υπεριώδεις που αποκαλύπτουν διάφορες νοθεύσεις του εγγράφου (αποξέσεις, χαράξεις, επαναπεράσματα, μεταγενέστερες συμπληρώσεις με χρήση διαφορετικού στυλογράφου κλπ).
 • Εξέταση αξιογράφων.
 • Ταύτιση και διαφοροποίηση μελάνης.
 • Διερεύνηση αντικειμενικών ευρημάτων νόθευσης εγγράφου.
 • Ανάγνωση δυσανάγνωστης γραφής.
 • Πρόσβαση σε Ηλεκροστατική Συσκευή Ανίχνευσης τύπου ESDA.
 • Σύνταξη γνωμοδοτήσεων κατόπιν ιδιωτικής εντολής.
 • Πραγματογνωμοσύνες κατόπιν αναθέσεως από Πρωτοδικεία και Πλημμελειοδικεία στην Ελλάδα.
 • Διορισμός ως τεχνικός σύμβουλος για την υποστήριξη και αντίκρουση πραγματογνωμοσυνών που έχουν ήδη διεξαχθεί στα πλαίσια αστικής ή ποινικής διαδικασίας.    
 • Νομικές υπηρεσίες, κυρίως σε ό,τι αφορά κληρονομικό δίκαιο, ακίνητα και οικογενειακές διαφορές.
 • Μετάφρασεις εγγράφων στην Αγγλική και Ισπανική γλώσσα.

 

 

 


Παρέχουμε τις υπηρεσίες μας στις Σέρρες, τη Δράμα, την Καβάλα, αλλά και πανελλαδικά κατόπιν συνεννοήσεως.