2321058200 Κομνηνών 7, Σέρρες tziorachr@gmail.com

Τζιώρα Χρυσάνθη
Δικηγόρος - Γραφολόγος


 

Η γραφολογία ξεκίνησε τον 17ο αιώνα από τον Ιταλό φιλόσοφο Camillo Baldi, ο οποίος με τη μελέτη του στοιχειοθέτησε τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε το χαρακτήρα του ατόμου, με βάση τον γραφικό του χαρακτήρα. Η επιστήμη της γραφολογία λοιπόν αφορά την μελέτη και ανάλυση του γραφικού χαρακτήρα με σκοπό τη σκιαγράφηση της προσωπικότητας του ατόμου.

Η γραφολογία παρέχει μια αμερόληπτη περιγραφή κάθε ανθρώπινης οντότητας, ανεξαρτήτως φύλου, χρώματος ή θρησκείας. Σαν επιστήμη η γραφολογία διακρίνεται σε δύο ευρύτερους κλάδους, την Δικαστική Γραφολογία και την Αναλυτική Γραφολογία.

Η δικηγόρος Τζιώρα Χρυσάνθη πέραν των δικαστικών υποθέσεων που αναλαμβάνει, ειδικεύεται στην γραφολογία, τις πραγματογνομωσύνες αναγνώρισης γνησιότητας ή πλαστότητας γραφής, από το γραφείο της που έχει έδρα στην οδό Κομνηνών 7 στις Σέρρες.

 


 

Αναλυτική Γραφολογία
Η αναλυτική γραφολογία αφορά τη διαδικασία κατά την οποία δομείται το προφίλ ενός ατόμου με στοιχεία που συλλέγονται μέσω της ανάλυσης του γραφικού του χαρακτήρα.

Δικαστική Γραφολογία
Στην περίπτωση της πιστοποίησης γνησιότητας ενός εγγράφου για σκοπούς αστικής ή ποινικής νομικής υπόθεσης, τότε μέσω έρευνας και σύνταξης Γραφολογικής Πραγματοπονωμοσύνης οδηγούμαστε στα απαραίτητα για την υπόθεση αποτελέσματα.

 


Ενδεικτικές Υπηρεσίες


 

  • Πιστοποίηση γνησιότητας ή πλαστογράφησης
  • Ταυτοποίησης σφραγίδας, υδατογραφήματος και ανάγλυφου
  • Έλεγχος γνησιότητας ή παραποίησης εγγράφων (διαθήκη, συμφωνητικά, τίτλοι κυριότητας και λοιπών νομικών και δημόσιων εγγράφων)
  • Ανάγνωση και επανεγγραφή δυσανάγνωστης γραφής
  • Έρευνα κειμένων εκτυπωτών για παραποίηση
  • Χρονολόγηση εγγράφων
  • Γραφολογική Πραγματογνωμοσύνη